Hotels

Tijdige en beheerste evacuatie

In geval van nood heeft de tijdige en beheerste evacuatie van hotelgasten de hoogste prioriteit. Hiervoor is een vroege detectie van een beginnende brand noodzakelijk. Dit kan het verschil tussen leven en dood betekenen. De O²T-melder van ESSER is uniek, want deze detecteert uitermate snel en reageert niet op stoomvorming van bijvoorbeeld een douche in een hotelkamer. Door de alarmsirene te integreren in de O²T-melder is elke kamer voorzien van ontruimingsalarmering. Ook spraakmeldingen zijn op deze manier te integreren. Middels de flexibele programmering van het systeem vindt beheerste ontruiming plaats, bijvoorbeeld per verdieping. De hotelgasten genieten hierdoor van een veilig en comfortabel verblijf.