Gezondheidszorg

Verminderd zelfredzame mensen vereisen betrouwbare en snelle branddetectie

Kenmerkend voor de zorgsector is dat mensen vaak niet of verminderd zelfredzaam zijn. Dit is bepalend bij het ontwikkelen van het brandveiligheidsconcept. Snelle en adequate alarmering van het personeel door het brandmeldsysteem is noodzakelijk. Doordat ESSER automatisch alarmteksten zendt van het brandmeldsysteem naar het aanwezige PZI of DECT communicatiesysteem kan het personeel meteen doeltreffend actie ondernemen.

Betrouwbare en snelle branddetectie is daarbij noodzakelijk. Onechte brandverschijnselen, zoals stoom vanuit de douche van een bewonerskamer of van een kookplaatje in een keuken, mogen niet tot brandalarmering leiden. De unieke O²T-melder van ESSER kan onechte van echte alarmen onderscheiden. Dat is een hele zorg minder.

Referentie: Amphia Ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis heeft 3 locaties in Nederland, in Breda (2x) en Oosterhout. Het verzorgingsgebied bestaat uit ca. 400.000 mensen in Zuid-Nederland. Met 1.368 bedden verzorgt het Amphia Ziekenhuis ca. 41.500 opnames per jaar.
Als grootste algemene ziekenhuis in Nederland beschikt Amphia voor bijna alle medische specialismen over moderne voorzieningen zoals dialyse, open hartchirurgie, hemofilie, hoogintensieve zorg bij vroeggeborenen, prenatale diagnostiek, dotteren (PTCA) en implanteren inwendige defibrillator (ICD). 
Alle patiënten, bezoekers en aanwezige voorzieningen in het Amphia Ziekenhuis worden door Esser vakbekwaam beveiligd door middel van een netwerk van Esser brandmeldcentrales, intelligente, innovatieve O²T-melders en signaalgevers Daarnaast vindt er middels een ESPA-interface een koppeling plaats met DECT en PZI.

Referentie: Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en heeft ca. 170.000 mensen in haar verzorgingsgebied. De nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis heeft de beschikking over 380 bedden. Het ziekenhuis heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen. Esser beveiligt het ziekenhuis met innovatieve oplossingen, zoals een netwerk van brandmeldcentrales, sprinklermeldsystemen, aspiratiesystemen, bluscentrales, multi-sensor O²T-melders, en een ESPA-interface voor koppeling met DECT en PZI. Door deze oplossingen te integreren in het WinMag veiligheidsmanagementsysteem is permanent een grafisch overzicht van de status van elke oplossing zichtbaar.

Referentie: St. Anna Ziekenhuis Geldrop

Het St. Anna Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een streekfunctie voor de regio Geldrop. Het ziekenhuis heeft de beschikking over 320 bedden. Vaatgeneeskunde, dermatologie en sportgeneeskunde zijn de speerpunten van het ziekenhuis. 
In deze zorgzame omgeving ontzorgt Esser de aanwezige personen met kwalitatieve brandbeveiliging, door onder andere de toepassing van Esser’s betrouwbare brandmeldcentrales en intelligente O²T melders. Tevens wordt middels de ESPA interface een koppeling gemaakt met DECT en PZI.

Referentie: Abrona

Abrona is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij Abrona terecht voor onder meer wonen, logeren, dagopvang, naschoolse opvang, noodopvang, maaltijden, training en thuiszorg. Ongeveer 1.600 mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van deze diensten. De woonvoorzieningen, de dagbestedingscentra en de bedrijfsmatige projecten van Abrona zijn verspreid over de hele provincie Utrecht. Esser beveiligt 19 van deze maatschappelijke projecten in o.a. woon-, dagbestedings-, logeer- en vakantievoorzieningen.