Gevangenissen

Bijzondere veiligheidseisen

De cellencomplexen van gevangenissen en politiebureau's stellen bijzondere veiligheidseisen. De detectiemethode dient vandalismebestendig uitgevoerd te zijn en mag niet reageren op stoom van eventueel aanwezige douches. ESSER lost dit op door de toepassing van aspiratiesystemen en O²T-melders. Bij een brandalarm dient van een deel van de cellen de deur onmiddellijk geopend te worden. De personen worden zo snel mogelijk naar een veilige, tegen vluchten bewaakte plaats geleid. Dit vraagt om een flexibel programmeerbaar deurmanagementsysteem. De oplossing van ESSER maakt integraal deel uit van het brandmeldsysteem.

Referentie: Penitentiaire Inrichting Tilburg

De Penitentiaire Inrichting Tilburg is een Huis van Bewaring voor vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven. Hier zijn in verschillende bouwdelen speciale ruimten aanwezig zoals cellen. Het is van belang dat bij echte brandverschijnselen sturingen worden verricht om de aanwezige personen in veiligheid te brengen. Tijdige detectie en werkelijke detectie is daarbij een must. Esser biedt deze vorm van veiligheid door een netwerk van brandmeldcentrales en de intelligente O²T melder die in cellen niet reageert op stoorinvloeden, zoals stoom van douches. De ESPA interface biedt tevens de mogelijkheid een koppeling te maken met DECT en PZI.