HSF Benelux behaalt HOS Bronze!

H.O.S. is het Honeywell Operating System. Dit is een manier van werken waarbij empowerment van medewerkers en continue verbetering centraal staat. Quality en Safety zijn een vast onderdeel van meetings en processen. Er heeft een audit plaatsgevonden waarbij de organisatie heeft laten zien dat ze op het Bronze niveau functioneert.